Aanvraag medisch verlof

GRAAG EEN WEEK VOOR HET VERLOF INLEVEREN

(Indien dit niet mogelijk is dan graag telefonisch doorgeven en achteraf alsnog de verlofaanvraag inleveren.)

Voor het aanvragen van medisch verlof (bv. bezoek orthodontist of anderszins) geldt: het onderstaande aanvraagformulier graag een week van te voren inleveren bij de receptie. Indien dit niet mogelijk is (bv. bij het vergeten zijn van het aanvragen van medisch verlof) dan graag de afwezigheid alsnog vooraf telefonisch doorgeven.

Bij ziekte van de leerling graag ’s morgens voor het eerste lesuur een telefonische ziekmelding doen bij de receptie en achteraf het formulier aanwezigheidsmelding inleveren bij de receptie of gebruik maken van de onderstaande digitale aanwezigheidsmelding.

Afwezig van: (datum)

Afwezig van: (tijd)

Afwezig tot: (datum)