Aanwezigheidsmelding

Bij ziekte van de leerling graag ’s morgens voor tussen 8.00 en 8.30 een telefonische ziekmelding doen bij de receptie en achteraf het formulier van aanwezigheid inleveren bij de receptie of gebruik maken van de onderstaande digitale aanwezigheidsmelding.

Het Picasso Lyceum is bereikbaar onder telefoonnummer: 079 – 347 17 00 en is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur.

Datum weer aanwezig

Datum eerste dag van afwezigheid

*Indien dringend contact gewenst is, verzoeken wij uw melding telefonisch aan de administratie te doen.