Notebooks in de brugklassen in 2015-2016

Donderdag 2 juli is er als vooraankondiging een mailbrief over het notebookproject 2015-2016 gestuurd naar ouders/verzorgers van onze nieuwe brugklasleerlingen.

Jammer genoeg bleek de mailbrief niet aan alle ouders/verzorgers geadresseerd te zijn geweest. Gelukkig was dezelfde dag per ‘ouderwetse’ post een envelop verzonden met alle uitgebreide bestelinformatie, zodat iedere ouder/verzorger alsnog over alle informatie kon beschikken.

Vrijdag 10 juli is een herinneringsmail verzonden aan alle ouders/verzorgers (en die is wel bij iedereen in de mailbox terecht gekomen).

De verzonden bestelinformatie is vrij volledig. Mocht u nog nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de RentCompany (www.rentcompany.nl of 073 523 14 80) of u kunt een mailtje sturen naar coordinator ICT dhr. A. Fens ([email protected]).

Bestellen van de HP 360 310 (2e generatie) graag voor vrijdag 17 juli 2015 via de webshop van de RentCompany.

Flyer Tablets voor de brugklas (update versie: 2 juli 2015)