Geslaagd voor het DELF-junior examen

Sinds vorig schooljaar neemt het Picasso Lyceum deel aan het DELF junior netwerk. (Diplôme d’études en langue française) Hierdoor bieden we onze leerlingen de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor het DELF junior examen.

Dit schooljaar hebben 6 leerlingen uit 6VWO elke week een extra les Frans gevolgd waarin zij het DELF examen hebben voorbereid. Vier van hen hebben in maart het examen gedaan en zij zijn alle vier geslaagd! Het zijn:

Emma van de Lustgraaf: B1

Ilias Chaabit: B2

Nina van Graafeiland: B2

Yvette Kortekaas: B2

Wat houdt het DELF junior examen in? Dit is een versie van het DELF-examen dat inhoudelijk is aangepast aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Als je het examen haalt krijg je een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma dat geharmoniseerd is op het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen van de Raad van Europa (ERK A1-A2-B1-B2)

Het diploma is internationaal erkend en voor onbepaalde tijd geldig. Opleidingen zoals de hotelschool, de businessschool en de opleiding voor toerisme vragen in het algemeen om een tweede moderne vreemde taal op het einddiploma havo of vwo. Heel vaak is het Frans als tweede moderne vreemde taal op niveau B1 of B2 verplicht. Met een DELF-junior diploma kun je je kennis van de Franse taal en cultuur vastleggen, en bovendien is het voor je CV en toekomstige carrière een toegevoegde waarde. Met het DELF B2 certificaat kun je in Frankrijk en andere Franstalige landen colleges volgen, zonder dat je van tevoren een taaltoets hoeft te doen. Kortom met een DELF-diploma beschik je over een officieel niveaucertificaat van je taalcompetenties. Je kunt ook je taalvorderingen meten en deze opwaarderen. Verder kun je je competenties aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden.

Verdere informatie bij mevrouw Govaarts: [email protected]