In Memoriam Rien Schenk

IN MEMORIAM

Rien Schenk
17-10-1947 – 2-8-2017

Rien SchenkOns bereikte het droevige bericht dat op 2 augustus onze oud-collega Rien Schenk op 69-jarige leeftijd is overleden.

Van 1994 tot 2009 was Rien achtereenvolgens als  directeur van het Pallas College, rector van het Lyceum Schubertrode en daarna als voorzitter van de centrale directie aan onze scholen verbonden.

Wij herinneren ons Rien als een gedreven onderwijsman, betrokken bij leerlingen en medewerkers, die met veel inzet en op bevlogen wijze mede leiding heeft gegeven aan de vorming van de Scholen Combinatie Zoetermeer en later aan die van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Picasso Lyceum, Stedelijk College en Het Atrium).

Wij wensen zijn familie kracht bij het verwerken van dit grote verlies. De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Wij bieden u de mogelijkheid digitaal het condoleanceregister te tekenen. De digitaal verzonden condoleances worden op deze pagina geplaatst. Een uitgeprinte versie zal worden opgenomen in het register.

Namens directie, (oud)collega’s, ouders en (oud)leerlingen
Picasso Lyceum, Stedelijk College en Het Atrium

Peter Reenalda,
voorzitter College van Bestuur

U kunt hier het condoleance register tekenen