Informatiefolder ouders/verzorgers nieuwe leerlingen leerjaar 1

Voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van leerjaar 1 is vrijdag 20 april de informatiefolder per post verzonden. Na de zomervakantie start er een nieuw schooljaar met voor ouders/verzorgers vaak een nieuwe werkwijze met nieuwe regels en afspraken. Om u alvast vertrouwd te maken met deze voor u nieuwe gang van zaken, hebben wij enige belangrijke punten voor u in deze folder op een rij gezet.

Het is raadzaam deze folder gedurende het gehele schooljaar te bewaren. De folder is samengesteld in april 2018 en staat uiteraard ook op onze website bij info>documenten. Informatie kan in de loop van het schooljaar wijzigen, u wordt daar dan via onze digitale maandelijkse nieuwsbrief van op de hoogte gesteld. U ontvangt deze nieuwsbrief medio mei voor de eerste keer.

Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de administratie van het Picasso Lyceum (info@picasso-lyceum.nl of 079 347 17 00).