Excursie kunst

Dinsdag zijn de leerlingen die een kunstexamen vak volgen van de havo en het vwo op excursie geweest naar Amsterdam.

We hebben het concertgebouw bezocht en een indrukwekkende repetitie bijgewoond van het orkest. Er werd gerepeteerd op het stuk Romeo en Julia van Tjaikovski. Ook hebben we uitleg gekregen van een dirigent wat dirigeren eigenlijk inhoudt. Aansluitend was er een rondleiding in het concertgebouw waarin we van alles leerden over de bijzondere bouwconstructie en de daaruit voortkomende wereldberoemde akoestiek.
In het middagprogramma bezochten de havo leerlingen het van Gogh museum om zich te verdiepen in de thematiek van Romantiek en Realisme. De vwo leerlingen gingen naar het Rijksmuseum om kunst uit de 17e eeuw te bestuderen. Ondanks de hitte en het file leed hebben we een leerzame- en gezellige excursie beleefd!