TOPklas ICT aan het hacken?

“De kat op het spek binden” Een gedachte die opkomt wanneer je leest dat de TOPklas ICT een workshop krijgt over hacken. Begrijpelijk, maar niets is minder waar. Hoe het precies zit is hieronder te lezen.

De stichting “Hack in the Class” verzorgde woensdagmiddag 6 juni een mooie workshop voor de leerlingen van de TOPklas ICT. Deze stichting is sinds kort actief met deze bijeenkomsten voor scholieren van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het bezoek aan het Picasso Lyceum was 1 van de eerste lessen die op een middelbare school werd gegeven. Docent Antoon Fens was duidelijk; “Het is een illusie om te denken dat wanneer je dit onderwerp mijdt leerlingen  hier niet mee aan de slag gaan. Er is veel belangstelling voor dit thema. Beter kan je in een vroeg stadium leerlingen duidelijk maken dat wanneer er interesse is voor dit thema ze beter hun ambities kunnen ombuigen in de richting van security en awareness. Laat ze deze afslag ‘linksaf’ nemen en zodoende een mooie studierichting  kiezen met perspectief. Beter dan dat ze de afslag ‘rechtsaf’ nemen richting ‘slecht hacken’ en dan met minder positieve zaken in aanraking kunnen komen.”

De interesse onder de leerlingen was vooraf groot, maar er was ook enige bezorgdheid. “Meneer, we krijgen toch geen lange preek te horen?” Nee dat niet, maar tot grote tevredenheid van alle deelnemers werd er eerst wel duidelijk gemaakt wat bijvoorbeeld thuis hoort onder ethisch hacken en wat je zelf kunt doen om te voorkomen dat je problemen krijgt. Daarna gingen de brugklassers zelf aan de slag. Onder begeleiding van ‘ethical hackers’ Jeroen en Sander van ’Hack in the Class’ werd een ‘capture the flag’ programma afgewerkt. De tempoverschillen waren aanzienlijk maar uiteindelijk wist iedereen level 6 te bereiken. Met een stevig applaus van de leerlingen voor Jeroen en Sander werd de middag besloten. Volgende week de laatste TOPklas ICT van leerjaar 1 van dit schooljaar, dan gaan we aan de slag met een mooie LANparty.