Tweede Wereldoorlog excursie voor 3HVG

Afgelopen week stond voor de leerlingen uit leerjaar 3 de excursie naar Amsterdam op het programma. De leerlingen bezochten voor het vak geschiedenis het Anne Frank Huis, het Verzetsmuseum en bepaalde monumenten.

Leerlingen van de reguliere 3HVG klassen en enkele groepen leerlingen uit Dali-S3 zijn op dit moment bezig met het Tijdvak Wereldoorlogen. In het kader van het onderwerp de bezetting van Nederland bezochten de leerlingen verschillende musea en monumenten die aansluiten bij dit thema.

In het Anne Frank Huis kregen de leerlingen een inkijkje in het leven van Anne Frank en de andere onderduikers aan de Prinsengracht. De museumdocent nam de leerlingen mee in het verhaal van de familie Frank en de ontwikkelingen in Duitsland. Daarna volgde een rondgang door het museum en het achterhuis. Erg indrukwekkend om dat mee te maken.

Een ander aspect van de Nederlandse bezetting is de keuzes die mensen maakten. Aanpassen, collaboreren of verzetten. Middels persoonlijke verhalen en onderzoekende opdrachten kregen de leerlingen een indruk hoe het leven in Nederland tijdens de bezetting moest zijn geweest.

Tussen de twee musea door bezochten de leerlingen het Auschwitzmonument, de Hollandse Schouwburg en werd bij de het beeld de Dokwerker stilgestaan bij de eerste grote razzia van Amsterdam en daaropvolgende Februaristaking.

We kunnen als sectie geschiedenis terugkijken op twee geslaagde excursiedagen waarbij de leerlingen hun kennis en vaardigheden betreft de Nederlandse bezetting duidelijk hebben verdiept.