Het Groot Zoetermeers Dictee

Je voetbalwedstrijd is om onduidelijke redenen afgelast en opeens bevind je je bij de allereerste editie van het Groot Zoetermeers Dictee. Vol goede moed kom je aan op het ONC Parkdreef, maar bij het binnengaan van de zaal zakt de moed enigszins in je schoenen als je de andere deelnemers ziet.

Ietwat gedemotiveerd neem je dan toch plaats achter je tafeltje, dat geheel toevallig naast het tafeltje van je docent natuurkunde staat. Persoonlijke doelstelling: dan toch tenminste hem eruit schrijven. Burgemeester Aptroot betreedt het podium en begint het dictee voor te lezen. Het dictee wordt als eerst in één keer voorgelezen om de deelnemers een indruk te geven wat hen te wachten staat. Al bij de tweede zin hoor je de burgemeester “om lastige woorden als przewalskipaard en tiramisu’tje op consciëntieuze wijze te spellen” zeggen. Langzaam begin je je af te vragen of het wel een goed idee was om mee te doen aan dit dictee. Ook woorden als coûte que coûte, Pasjtoe, altruïstisch, vermaledijde, jantje-van-leiden en abusievelijk hoor je langskomen en bij velen vraag je je af of het überhaupt wel Nederlands is. Je maakt het dictee dan ook als een echte schizofreen: vlagen van “hé dit gaat eigenlijk best wel lekker” worden afgewisseld met momenten van “zijn dit überhaupt Nederlandse woorden?”. Na het inleveren van je dictee kan je uiteindelijk toch terugkijken op een geslaagde poging. Met wat lekkers te eten, wat te drinken en een optreden van Caspios wacht je op de uitslag. Het idee dat de winnaar van het dictee dicteeschrijver van beroep is, laat jou, als amateur dicteedeelnemer, toch al gauw beter voelen over jouw poging. Toch bracht de uitslag van het dictee nog een pijnlijk moment met zich mee: je docent natuurkunde blijkt het dictee veel beter dan jij te hebben gedaan.. Nu rest er nog maar één mogelijkheid: de komende tijd maar eventjes de lessen natuurkunde skippen. De opbrengst van deze middag was maar liefst €5000,- dat geheel ten goede komt aan het goede doel “de Taalmaatjes”. Kortom, het was een zeer leuke en vooral ook uitdagende middag met een mooie opbrengst voor het goede doel. Dit initiatief is zeker de moeite waard om voort te zetten, dus ik zou zeggen: op naar “Het 2e Groot Zoetermeers Dictee” volgend jaar!

Pieter van Beurden 6G