NIEUWS LOTING: nog plaats op onze TOPmavo!

Op dinsdag 5 maart was de deadline voor het inschrijven van leerlingen uit groep 8 met de adviezen mavo en mavo/havo. Het blijkt dat het aantal beschikbare plaatsen (90) niet is overschreden. Dat betekent dat een loting dit jaar NIET nodig is.

Wat betekent dat voor u als ouder?

Mocht u zich hebben ingeschreven, dan is uw zoon/dochter onder voorbehoud geplaatst. Het zou kunnen dat er nog een intakegesprek plaatsvindt als uit het OKR blijkt dat uw zoon/dochter speciale aandacht nodig heeft.

Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven óf mocht uw kind zijn uitgeloot op een andere school, dan kunt u uw zoon/dochter alsnog inschrijven uiterlijk 21 maart 2019. Het is wel zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen, omdat onze resterende plaatsen op volgorde van binnenkomst zullen worden opgevuld. Dat laatste geldt overigens ook als u al wel een formulier bij ons hebt ingeleverd, maar waarop het Picasso Lyceum niet de keuze van uw eerste voorkeur was.

 De inschrijving voor leerlingen met een advies havo, vwo, atheneum en gymnasium staat nog open uiterlijk 21 maart 2019. Voor deze leerlingen is geen maximum aantal inschrijvingen vastgesteld.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze administratie. Deze is bereikbaar onder het algemene nummer van de school: 079 – 3471700.