Flyer Onderwijs op Maat voor jou!

Het Picasso Lyceum en maatwerk

Op het Picasso Lyceum zetten we ons al ruim 10 jaar in om onze leerlingen hun talenten zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Niet voor niets is onze slogan Onderwijs op maat voor jou!

Dat heeft ertoe geleid dat we onze leerlingen die dat willen, zoveel mogelijk maatwerktrajecten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die vakken op een hoger niveau of eerder willen afsluiten of aan leerlingen die speciale flexibele trajecten volgen zoals hoogbegaafden en topsporters. Zonder de organisatie van onze school aan te passen, bleken we in staat om zo’n 20 procent van onze leerlingen een vorm van maatwerk te kunnen bieden. Het is echter ons ideaal dat ieder kind die dat wil een eigen leerroute volgt, waarin zelf tempo en niveau per vak gekozen kan worden. Zo kan iedere leerling het maximale uit zichzelf halen. Daarvoor moest er iets aan de organisatie van het onderwijs gebeuren.

In het schooljaar 2016-2017 zijn we met 55 leerlingen van start gegaan met wat we Onderwijs op Maat 2.0 noemen. Het onderwijs is hierin zo georganiseerd dat elke leerling wekelijks bepaalt welke doelen hij of zij wil bereiken, om vervolgens opdrachten uit te voeren die daarnaartoe leiden. In schooljaar 2017-2018 zijn we met het hele eerste leerjaar met deze organisatievorm aan de slag gegaan.

Lees in de flyer hoe dat werkt

 


Gefilmd door Floris Mineur uit 1Ba