Begeleiding

De begeleiding van onze leerlingen ligt natuurlijk in de eerste plaats in handen van alle docenten. Zij geven niet alleen hun vaklessen, maar dragen ook hun steentje bij aan de opvoeding en ontwikkeling van elk kind tot een zelfstandige en mondige volwassene met verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij achten het dan ook onze taak de leerlingen een besef van waarden en normen mee te geven, waarmee zij later in de maatschappij adequaat kunnen functioneren.
Naast dit algemene opvoedingsideaal willen wij de leerlingen ook via een optimale leerweg een bij hen passend diploma laten behalen. Een goed samenspel tussen school, leerling en ouders is daarbij noodzakelijk.

Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan hebben veel docenten naast hun lesgevende taak nog een andere functie op zich genomen. Op het Picasso Lyceum kennen we mentoren, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen, decanen en afdelingsleiders.