Ambtenaar leerplichtzaken

Tot de taak van de ambtenaar leerplichtzaken van de Gemeente Zoetermeer of van een omliggende gemeente behoort het onderhouden van contacten met de school in het kader van het onderzoeken en analyseren van de oorzaken van het (ongeoorloofd) schoolverzuim.

De ambtenaar leerplichtzaken is er niet alleen voor het handhaven van de leerplichtwet, maar is ook actief betrokken bij het voorkomen en oplossen van problemen, die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen. De aan onze school verbonden ambtenaar leerplichtzaken:

Mw. S. Bholasingh
Gemeente Zoetermeer – Welzijn/leerplicht
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer.