Decanaat havo

De decaan kan je helpen om het geschikte profiel te kiezen, een keuze te maken voor de juiste vakken en met het aanpassen van je vakkenpakket of schoolsoort.

De decaan is ook een vraagbaak op het gebied van vervolgopleidingen, studiekeuze en beroepskeuze, kortom: loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

Er is ook een ‘digitale decaan’. Hier vind je veel informatie over de verschillende keuzes (o.a. profielkeuze en vervolgopleidingen) die leerlingen kunnen maken:

https://picasso.dedecaan.net

In het schema hieronder vind je de momenten waarop er voorlichting door de decaan gegeven wordt of wanneer er contactmomenten zijn met de decaan.
 
 

13-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 3 havo
24-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 4 havo
25-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 5 havo 
21-11-2018 Gesprek met decaan mogelijk (10-minutengesprek)
22-11-2018 HO-markt 18.30-21.00 ONC Parkdreef
31-01-2019 HO-presentaties 19.00-21.30 Alfrink College
maart 2019 ProfielKeuzedag leerlingen klas 3 Ha
maart 2019 ProfielKeuzedag leerlingen klas 3 Hb
19-03-2019 Voorlichtingsavond ouders profielkeuze 3 havo
26-03-2019 Inleveren voorlopige profielkeuze leerlingen 3 havo
15-05-2019 Gesprek met decaan mogelijk over profielkeuze 3 havo
17-05-2019 Inleveren definitieve profielkeuze leerlingen

Contact met de decaan havo, dhr. J. Deelen ([email protected]).