Decanaat TOPmavo

De decaan kan je helpen om het geschikte profiel te kiezen, een keuze te maken voor de juiste vakken en met het aanpassen van je vakkenpakket of schoolsoort.

De decaan is ook een vraagbaak op het gebied van vervolgopleidingen, studiekeuze en beroepskeuze, kortom: loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

In het schema hieronder vind je de momenten waarop er voorlichting door de decaan gegeven wordt of wanneer er contactmomenten zijn met de decaan.

12-09-2018 Voorlichtingsavond ouders leerjaar 2
13-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 3 TOPmavo + Dali S2
24-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 4 TOPmavo
18-10-2018 MBO-markt voor 3+4 TOPmavo (19.00-21.00 ONC Parkdreef)
21-11-2018 Ouderavond, gesprek met decaan mogelijk
19-12-2018 Clinic ‘Intake met een knipoog’ 4 TOPmavo (op Picasso Lyceum)
14-03-2019 Zoetermeer on Stage leerjaar 2 stroom 2 Beroepenfeest
18-03-2019 Voorlichting ouders 3 TOPmavo
26-03-2019 Inleveren voorlopige sectorkeuze leerlingen 3 TOPmavo
28-03-2019 Zoetermeer on Stage leerjaar 2 stroom 2 Doedag
15-05-2019 Gesprek met decaan mogelijk over sectorkeuze 3 TOPmavo
17-5-2019 Inleveren definitieve sectorkeuze leerlingen 3 TOPmavo

Contact met de decaan TOPmavo, mw. drs. M. Jongma ([email protected]).