Decanaat vwo

De decaan kan je helpen om het geschikte profiel te kiezen, een keuze te maken voor de juiste vakken en met het aanpassen van je vakkenpakket of schoolsoort.

De decaan is ook een vraagbaak op het gebied van vervolgopleidingen, studiekeuze en beroepskeuze, kortom: loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

Er is ook een ‘digitale decaan’. Hier vind je veel informatie over de verschillende keuzes (o.a. profielkeuze en vervolgopleidingen) die leerlingen kunnen maken:

https://picasso.dedecaan.net

In het schema hieronder vind je de momenten waarop er voorlichting door de decaan gegeven wordt of wanneer er contactmomenten zijn met de decaan.

 

13-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 3 vwo 
24-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 4 vwo
25-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 5 vwo 
25-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 6 vwo
21-11-2018 Gesprek met decaan mogelijk (10-minutengesprek)
22-11-2018 HO-markt 18.30-21.00 ONCParkdreef
31-01-2019 HO-presentaties 19.00-21.30 Alfrink College
maart 2019 ProfielKeuzedag leerlingen klas 3 A
maart 2019 ProfielKeuzedag leerlingen klas 3 AG
19-03-2019 Voorlichtingsavond ouders profielkeuze 3 vwo
26-03-2019 Inleveren voorlopige profielkeuze leerlingen 3 vwo
15-05-2019 Gesprekken met decaan mogelijk over profielkeuze 3 vwo
17-05-2019 Inleveren definitieve profielkeuze leerlingen 3 vwo


Contact met de decaan VWO, dhr. J. Deelen ([email protected]).