Dyslexie

Om beter om te gaan met dyslexie heeft het Picasso Lyceum een beleid uitgestippeld bij dyslexie. U kunt ons dyslexie protocol en de voorlichtingsfolder dyslexie hieronder nalezen:

Dyslexieprotocol
Voorlichtingsfolder Dyslexie (nov 2018)