IBU

Leerlingen krijgen bij ons op school veel gelegenheid om onder begeleiding van docenten zelfstandig aan opdrachten of moeilijke vakken te werken. We spreken in dit verband van inhaal- en begeleidingsuren (IBU).

De inhaal- en begeleidingsuren (IBU) zijn uren waarop leerlingen op initiatief van de leerling óf de docent onder begeleiding van een docent werken aan eventuele achterstanden of aan vakken waar zij moeite mee hebben. Elke middag wordt leerlingen deze mogelijkheid geboden. Wanneer leerlingen op een slimme manier van de beschikbaarheid van hun docenten gebruik maken, kunnen onvoldoendes voorkomen of opgehaald worden. Het is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de leerling zelf om de IBU goed te benutten. Ouders en docenten kunnen uiteraard wel een coachende en stimulerende rol vervullen.

De IBU kunnen ook gebruikt worden voor het inhalen van schriftelijke overhoringen of
proefwerken.