Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen en te beschermen. Dit gebeurt door onderzoek van individuele leerlingen door de jeugdarts of verpleegkundige. Daarnaast kan de GGD docenten ondersteunen bij het bevorderen van gezond gedrag.

Leerlingen kunnen een afspraak maken met de jeugdarts/verpleegkundige om te praten over onderwerpen waarover hij of zij zich zorgen maakt, zoals ruzie thuis, met vrienden of met een leerkracht, gepest worden of zich erg eenzaam voelen. Ook met vragen over menstruatie, veilig vrijen, alcohol of drugs kunnen de leerlingen praten met de jeugdarts. Belangrijk om te weten is dat de jeugdarts een beroepsgeheim heeft en dat persoonlijke informatie niet zonder toestemming van de leerling met anderen wordt besproken. Deze gesprekken kunnen, na afspraak, op school of op de GGD plaatsvinden.Ook ouders kunnen een afspraak maken met de jeugdarts/verpleegkundige voor een gesprek op de GGD, indien zij zich zorgen maken om hun kind.

In de tweede klas vindt een onderzoek door de jeugdverpleegkundige plaats en neemt de assistent jeugdgezondheidszorg de zogenaamde KIVPA af. Dit staat voor Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale problematiek bij Adolescenten. Daarin kunnen leerlingen aangeven in welke mate zij zich happy voelen, thuis en op school.
Het betreft vragen over onder andere eenzaamheid, piekeren, spanningen en hun zelfbeeld. Als uit de vragenlijst blijkt dat er een indicatie voor problemen is, wordt de leerling uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek bespreken jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat nodig is om tot een oplossing te komen. De gegevens van alle leerlingen tezamen worden anoniem verwerkt om op schoolniveau een beeld te krijgen van de psychosociale gezondheidsklachten van de leerlingen.

Naast de individuele zorg voor leerlingen kan de GGD het schoolteam adviseren en begeleiden bij het opstellen van schoolgezondheidsbeleid. Zij biedt ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van projecten omtrent seksuele vorming, genotmiddelen, voeding en bewegingsstimulering. Over al deze onderwerpen zijn lesmaterialen en folders beschikbaar van de GGD. Docenten, ouders en leerlingen kunnen kosteloos gebruik maken van deze materialen. Leerlingen kunnen er terecht voor spreekbeurten en werkstukken.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

T (088) 3550100
E [email protected]

Op dit moment is aan de school verbonden als jeugdverpleegkundige mw. M. Kalpoe.