Leerlingbegeleiders

Leerlingen die studieproblemen hebben, kunnen terecht bij een van de leerlingbegeleiders. Zij komen in actie wanneer zich problemen voordoen die niet door de vakdocent of de mentor kunnen worden opgelost. Zij begeleiden leerlingen bij bijvoorbeeld leerproblemen, taalproblemen, dyslexie, problemen met het maken van huiswerk, het plannen van de studie, faalangst en sociaal-emotionele problemen.

Indien er binnen de school geen oplossing gevonden kan worden, worden instanties buiten de school bij de begeleiding betrokken. Er wordt nauw samengewerkt met externe instanties zoals een schoolmaatschappelijk werkster, bureau Jeugdzorg, de GGD en ambulante begeleiders. De leerlingbegeleider is ook het aanspreekpunt voor leerlingen met een ‘rugzakje’ (LGF) en ondersteunt de ouders eventueel met het aanvragen hiervan.
De leerlingbegeleiders van het Picasso Lyceum zijn:

zorgcoördinator                Mw. E.H. van Sas          ([email protected])
leerlingbegeleider             Mw. C. Hulspas             ([email protected])

leerlingbegeleider             Dhr. A.C.M. Soonius     ([email protected])
leerlingbegeleider             Dhr. W.F. den Horder   ([email protected])

trainer faalangstreductie  Dhr. R. Ligtenberg        ([email protected])