Loopbaan Oriëntatie begeleiding (LOB)

LOB (Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op eigen talenten, opleidingen en op beroepen. De verantwoordelijkheid voor LOB ligt primair bij de leerling en diens ouders. De decanen ondersteunen hierbij.

Het decanaat informeert leerlingen en ouders, organiseert activiteiten in het kader van LOB in overleg met de conrector en biedt ondersteuning aan mentoren/coaches. De mentor/coach heeft globale kennis van het keuzetraject LOB en kan de leerling zo nodig doorverwijzen naar het decanaat. De decanen voeren gesprekken met die leerlingen die meer nodig hebben dan het 1e-lijnsgesprek met de mentor/coach. Dit betreft een beperkt deel van de leerlingen. Het decanaat ondersteunt ook wat betreft pakketkeuzeinvoer, instroom van nieuwe leerlingen en overstapprogramma’s tussen de drie afdelingen van de school.