Pestprotocol

Op onze school is het de gewoonte dat we respect voor elkaar hebben. Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Pesten vormt namelijk een ernstige bedreiging voor het welbevinden en de toekomstverwachtingen van leerlingen. Wij hebben als Scholen Combinatie Zoetermeer een pestprotocol opgesteld waarin staat hoe en waar- het pesten wordt aangepakt. Het Pestprotocol ligt op school ter inzage maar is ook als pdf hieronder beschikbaar.