Schoolmaatschappelijk werkende

De schoolmaatschappelijk werkende is verbonden aan het Bureau Jeugdzorg. Zij wordt ingeschakeld nadat is geconstateerd, dat de leerling door middel van de aanvullende leerling-zorg binnen de school niet geholpen kan worden.
Indien de begeleiding van de leerling meer vraagt dan de kortdurende ondersteuning door een schoolmaatschappelijke werkende, wordt de leerling en/of diens ouders/verzorgers doorverwezen naar het Bureau Jeugdzorg.

Ook is er voor onze school een maatschappelijk werkster. Afspraken met de maatschappelijk werkster kunnen gemaakt worden via de leerlingbegeleiders.