Zorgplan

In ons zorgplan vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

1. Structuur van de leerlingbegeleiding
2. Zorgadviesteam en beheer zorggegevens
3. Dyslexieprotocol
4. Leerlinggebonden financiering
5. Dood op of rond de school
6. Zieke leerlingen
7. Pestprotocol

Om het zorgplan of delen daarvan als een pdf-bestand te kunnen lezen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Informatie over lezen van pdf-bestanden, zie website info pdf-reader