Aanvraag medisch verlof

GRAAG EEN WEEK VOOR HET VERLOF INLEVEREN

(Indien dit niet mogelijk is dan graag telefonisch doorgeven en achteraf alsnog de verlofaanvraag inleveren.)

Voor het aanvragen van medisch verlof (bv. bezoek orthodontist of anderszins) geldt: het aanvraagformulier medisch verlof graag een week van te voren inleveren bij de receptie, of onderstaand digitaal formulier in te vullen. Indien dit niet mogelijk is (bv. bij het vergeten zijn van het aanvragen van medisch verlof) dan graag de afwezigheid alsnog vooraf telefonisch doorgeven.

Afwezig van: (datum)

Afwezig van: (tijd)

Afwezig tot: (datum)

Afwezig tot: (tijd)