Aanvraag verlof

GRAAG 2 WEKEN VOOR HET VERLOF INSTUREN

(Indien dit niet mogelijk is dan graag telefonisch doorgeven en achteraf alsnog de verlofaanvraag insturen.)

Voor het aanvragen van verlof (bv. bezoek orthodontist of anderszins) geldt: de digitale aanvraag graag 2 weken van te voren insturen. Indien dit niet mogelijk is (bv. bij het vergeten zijn van het aanvragen van verlof) dan graag de afwezigheid alsnog vooraf telefonisch doorgeven.

Afwezig van: (datum)

Afwezig van: (tijd)

Afwezig tot: (datum)

Afwezig tot: (tijd)