Aanwezigheidsmelding

Bij ziekte van de leerling graag ’s morgens tussen 8.00 en 8.30 een telefonische ziekmelding doen bij de receptie en achteraf onderstaand formulier aanwezigheidsmelding invullen en insturen.

Het Picasso Lyceum is bereikbaar onder telefoonnummer: 079 – 347 17 00
en is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur.

Datum weer aanwezig

Datum eerste dag van afwezigheid

*Indien dringend contact gewenst is, verzoeken wij uw melding telefonisch aan de administratie te doen via 079 - 347 17 00.