Ziekmelding

Bij ziekte van de leerling graag ’s morgens voor het eerste lesuur een telefonische ziekmelding doen bij de receptie (079 – 347 17 00) en achteraf het formulier aanwezigheidsmelding inleveren bij de receptie of gebruik maken van de digitale aanwezigheidsmelding.