Tien-minuten gesprekken

Alle leerlingen, behalve die in de examenklassen, krijgen vier rapporten per jaar. In de jaarplanning, elders op onze site, vindt u de data van de “uitreiking van de rapporten”.

Tien-minutengesprekken
In het jaarrooster zijn contactmomenten voor tien-minutengesprekken (voorheen ouder-/mentoravonden) vastgelegd. Deze tien-minutengesprekken vinden plaats medio december en maart, van 16.30-18.00 uur en van 18.30-22.00 uur. Deze gesprekken kunnen zijn met een vakdocent en/of met de mentor van de leerling en daarnaast eventueel ook met decaan en studiebegeleider. In de jaarplanning, elders op onze site, vindt u de andere data van deze tien-minutengesprekken.

Overige contactmomenten
Overige contactmomenten met de ouders/verzorgers – onder andere over de vorderingen van de leerlingen en de gang van zaken op school gedurende het schooljaar zullen vooral plaatsvinden door middel van de voorlichtingsbijeenkomsten (zie jaar programma), de (digitale) nieuwsbrief en brieven.