De schooldag

De lessen duren 45 minuten en worden onderbroken door twee pauzes.

De tijden zijn:                                                                   Lichamelijke opvoeding (bij blokuren)

 

1e lesuur: 08.30 – 09.15 uur    1+2e lesuur: 08.15 – 09.45 uur
2e lesuur: 09.15 – 10.00 uur
3e lesuur: 10.00 – 10.45 uur
pauze
4e lesuur: 11.00 – 11.45 uur   4+5e lesuur: 11.00 – 12.30 uur
5e lesuur: 11.45 – 12.30 uur
pauze
6e lesuur: 13.00 – 13.45 uur   6+7e lesuur: 13.00 – 14.30 uur
7e lesuur: 13.45 – 14.30 uur
8e lesuur=pauze 14.30 – 14.45 uur   9+10e lesuur: 14.45 – 16.15 uur
9e lesuur: 14.45 – 15.30 uur
10e lesuur: 15.30 – 16.15 uur

 

Verkort rooster
Op een aantal dagen zijn ‘s middags vergaderingen gepland, zie daarvoor de jaarplanning. Om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan, werken wij op die dagen met een verkort rooster, d.w.z. dat de lesuren dan 35 i.p.v. 45 minuten duren.

De tijden zijn:                                                                   Lichamelijke opvoeding (bij blokuren)

 

1e lesuur: 08.30 – 09.05 uur   1+2e lesuur: 08.15 – 09.25 uur
2e lesuur: 09.05 – 09.40 uur
3e lesuur: 09.40 – 10.15 uur
pauze
4e lesuur: 10.30 – 11.05 uur   4+5e lesuur: 10.30 – 11.40 uur
5e lesuur: 11.05 – 11.40 uur
pauze
6e lesuur: 12.10 – 12.45 uur   6+7e lesuur: 12.10 – 13.20 uur
7e lesuur: 12.45 – 13.20 uur
8e lesuur=pauze 13.20 – 13.35 uur   9+10e lesuur: 13.35 – 14.45 uur
9e lesuur: 13.35 – 14.10 uur
10e lesuur: 14.10 – 14.45 uur


Schooldag

De leerling moet aanwezig zijn op de in zijn of haar rooster aangegeven uren. Daarbuiten kan de school in voorkomende gevallen de leerling opleggen op school aanwezig te zijn ten behoeve van te verrichten werkzaamheden of als gevolg van een strafmaatregel. Op schooldagen dient een leerling, in beginsel, van 8.00 tot 16.45 uur beschikbaar te zijn.

Roosterwijzigingen
Roosterwijzigingen staan ’s morgens voor aanvang van de lesdag op de monitoren en kunnen door de roostermaker ieder moment van de dag worden geactualiseerd. Leerlingen worden geacht tijdig en op juiste wijze hiervan kennis te nemen. Indien vooraf bekend worden roosterwijzigingen uiteraard al eerder via de monitoren meegedeeld. Ook op onze website kunnen rooster en roosterwijzigingen worden bekeken.

Schoolmededelingen
Andere schoolmededelingen worden via de monitoren en publicatieborden verspreid. Leerlingen worden geacht tijdig en op juiste wijze hiervan kennis te nemen.

Verzuim- en ziekmelden leerling
Bij afwezigheid van de leerling vanwege ziekte geldt de volgende gang van zaken. De ouder/verzorger meldt tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch de naam en klas van de zieke leerling bij de receptie van de school. De receptie neemt contact op met thuis indien een leerling het eerste of tweede uur zonder afmelding afwezig is.

Mocht een leerling meer dan één dag afwezig zijn geweest, dan levert de leerling op de eerste dag dat hij weer op school komt, een briefje van thuis in. Op dit briefje staan naam en klas van de leerling, de periode dat de leerling afwezig is geweest en de handtekening van een ouder/verzorger. Ook kunt u deze ‘betermelding’ digitaal doen via dit formulier ‘Aanwezigheidsmelding’ op de site van de school.

Indien een leerling tijdens lestijd ziek naar huis gaat dan meldt hij/zij zich bij de receptie, daar wordt naar huis gebeld voor akkoord. De leerling krijgt dan een briefje mee en mag naar huis (ouders hoeven bij thuiskomst dit niet meer te melden bij school). Is de leerling de volgende dag nog ziek dan geldt de normale ziekmeldingsprocedure (zie hierboven).

Op het moment dat de leerling weer op school komt, levert hij de door de ouders ondertekende kaart in bij de receptie. Een leerling die ziek thuis is, behoeft niet iedere ochtend opnieuw ziek gemeld te worden. Dit is wel het geval als de leerling na het weekend nog ziek thuis blijft, in de testweek of bij (school)examens.

Te laat
Komt een leerling door omstandigheden te laat dan haalt hij/zij bij aankomst een telaatbriefje bij de receptie en gaat hiermee direct naar het lokaal waar het briefje wordt overhandigd aan de docent. Mocht de receptie niet zijn bemand dan wordt dit briefje gehaald bij de administratie.

Is er sprake van voorziene omstandigheden (bv. doktersbezoek) dan wordt er ook een begeleidend briefje van de ouders/verzorgers overhandigd (een standaardbriefje Medisch verlof staat op de website www.picasso-lyceum.nl). Deze telaatregeling geldt voor ieder lesuur van de dag. Een leerling mag per periode eenmaal zonder goede reden te laat komen. Bij een volgende keer moet de leerling zich de volgende dag een half uur voor lesaanvang bij de receptie melden.