Rapporten / rapportage

Rapporten
Alle leerlingen, behalve die in de examenklassen, krijgen vier rapporten per jaar.
Naar aanleiding van de rapporten zijn er twee keer per jaar tien-minuten gespreksavonden voor een gesprek met een aantal docenten en/of voor een gesprek met de mentor, de decaan of de leerlingbegeleider. In de jaarplanning, vindt u de data van de uitreiking van de rapporten en van de ouder- en mentoravonden.

Cijferinzage via Magister
Ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn in de gelegenheid om de behaalde deelcijfers van hun zoon/dochter via de website van Magister volgen. Er verschijnt dan een inlogscherm waar gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden ingevuld. Ouders/verzorgers krijgen deze inloggegevens eenmalig met de post thuis gestuurd. M.i.v. het schooljaar 2012-2013 hebben leerlingen ook een eigen inlogaccount.

Tien-minutengespreksavonden
In het jaarrooster zijn de tien-minutengespreksavonden (veelal vanaf 16.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur) vastgelegd. deze tien-minutengesprekken zijn voor gesprekken met docenten en/of mentoren. U kunt zich voor de gesprekken opgeven via Magister.

Berekening van rapportcijfers in de onderbouw
Elk leerjaar heeft per rapportperiode proefwerken, schriftelijke en mondelinge overhoringen. De berekening van de rapportcijfers wordt door de docenten aan het begin van de cursus aan de leerlingen meegedeeld. De cijferschaal is voor alle klassen 1 tot en met 10.

Examens
Alle leerlingen en ouders/verzorgers hebben via de website de mogelijkheid om hun actuele PTO (Programma van Toetsing Onderbouw, voor de onderbouwklassen) of PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting, voor de bovenbouwklassen) te raadplegen.  Aan het begin van het schooljaar – uiterlijk 1 oktober – staan deze PTO’s en PTA’s en het examenreglement op de website.

Overgangsnormen en uitslagregeling
Alle leerlingen en ouders/verzorgers hebben via de website de mogelijkheid om de actuele overgangsnormen per leerjaar en de uitslagregel te raadplegen. Dit digitale boekje is onderdeel van digitale de schoolgids.Dit zijn positieve overgangsnormen, d.w.z. wie hieraan voldoet wordt bevorderd, de leerlingen die hieraan niet voldoen komen in de docentenvergadering in bespreking.

Overige contactmomenten
Overige contactmomenten met de ouders/verzorgers – onder andere over de vorderingen van de leerlingen en de gang van zaken op school gedurende het schooljaar – zullen vooral plaatsvinden door middel van de voorlichtingsbijeenkomsten (zie jaarplanning), brieven en de website.