Vakantierooster

Vakantierooster 2018 – 2019

Dit rooster is voorlopig en onder voorbehoud van goedkeuring door de GMR.

Begindatum Einddatum
Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019
Krokusvakantie 25-02-2019 01-03-2019
Pasen 19-04-2019* 22-04-2019
Meivakantie 23-04-2019 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019**
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie * 22-07-2019  30-08-2019

*Vrijdag 19 april 2019(goede vrijdag) is een vakantiedag.
** vrijdag 31 mei 2019 (de dag na Hemelvaart) is een vakantiedag.

De overige roostervrije dagen in worden bekend gemaakt in het jaarprogramma elders op deze schoolsite. Het jaarprogramma op de schoolsite wordt zeer regelmatig (wekelijks) geactualiseerd.