Voorlichtingsavonden

Gedurende het schooljaar worden er voorlichtingsavonden gegeven voor ouders.

Hieronder staat (op datum gesorteerd) wanneer die avonden zijn geweest.
Als er die avond een presentatie is gegeven staat dat achter de betreffende avond aangegeven en kunt u de beschikbare documenten bekijken en eventueel downloaden.

Overzicht voorlichtingsavonden (*met PowerPoint)

12-09-2018 Voorlichtingsavond ouders leerjaar 2
13-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 3 TOPmavo*
13-09-2018 Voorlichtingsavond ouders Dali*
13-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 3 vwo en 3 havo
24-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 4 havo en 4 vwo*
24-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 4 TOPmavo*
25-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 5 havo en 6 vwo*
25-09-2018 Voorlichtingsavond ouders 5 vwo*
26-09-2018 Voorlichtingsavond ouders leerjaar 1