Lustrum 10 jaar Picasso

10 jaar Picasso Lyceum

Dit schooljaar 2018-2019 staan we stil bij het feit dat we in december 2018 alweer 10 jaar geleden in ons ‘nieuwe’ gebouw aan de Paletsingel zijn getrokken. Onder de noemer 10 jaar Picasso Lyceum organiseren we dit lustrumjaar een serie activiteiten voor de huidige generatie leerlingen en medewerkers van het Picasso Lyceum (en natuurlijk een reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers).

Een korte terugblik

Het huidige Picasso Lyceum kent een viertal scholen als ‘erflaters’. Wessel Gansfort College, Emmaus Mavo, Floris Balthasar Mavo en Petrus Mavo hebben ieder hun bijdrage geleverd aan het huidige Picasso Lyceum. Bedenk daarbij dat bv het Wessel Gansfort later ook onder de naam Pallas College en nog later onder die van het Stedelijk College aan de Schubertrode en de Dr. J.W. Paltelaan was gehuisvest en het is duidelijk dat het Picasso Lyceum een onderwijsgeschiedenis kent van meer dan 40 jaar.

Goede doel Stichting Peru Kuychi

Alle lustrumactiviteiten hebben dit jaar een overkoepelend goed doel. Deze keer is dat de Stichting Peru Kuychi. De Nederlandse stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan Fundación Niños del Arco Iris in Peru, die aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg geeft. Wij rekenen erop dat onze leerlingen dit schooljaar een mooi bedrag bijeen brengen voor dit goede doel.

Lustrumactiviteiten

Dit schooljaar staat bol van de lustrumactiviteiten. Hieronder zie je een beknopt overzicht.
Op de website verschijnt regelmatig een update van alle lustrumactiviteiten.

  activiteit
Sep 2018 Kickoff lustrumjaar met speech/cadeautje/kennis maken goed doel  (vr 21 sep)
Nov 2018 Thrillerfestival (vr 26 en za 27 okt en vr 2 en za 3 nov)
Nov 2018 Picasso Festival (vr 16 nov)
Nov 2018 Reünie oud-leerlingen en oud-medewerkers (za 17 nov)
Dec 2018 Kerstgala PLUS (do 20 dec)
Jan 2019 Lustrumtoneel  met leerlingen, medewerkers en oud-leerlingen
(vr 18 jan t/m zo 27 jan)
Feb 2019 Goede doelen week
Mrt 2019 Schooltoneel (do 7 t/m zo 10 maart)
Apr 2019 Conferentie “Samen werken aan Maatwerk” voor docenten en schoolleiders uit het onderwijs (do 18 apr)
Mei 2019 Sportactiviteit (Clinics; do 23 mei)
Mei 2019 Feestelijke activiteit in samenwerking met de leerlingenraad (na CE-I)
Juni 2019 Eindfeest