Opleidingen

Aan het Picasso Lyceum kan je terecht voor een gymnasium-, atheneum-, havo- en TOPmavo-opleiding. Doorstroom van de ene opleiding naar de andere is mogelijk. Leerlingen worden ingedeeld op basis van het advies van de basisschool. Voor de eerste klas van het gymnasium is een VWO-advies vereist.

Een diploma met vakken op verschillende niveaus is ook mogelijk. Dat noemen we een maatwerkdiploma.

Binnen ons gymnasium richten we ons sterk op het uitdagen en prikkelen van de leerling. Leerlingen die hebben gekozen voor het gymnasium krijgen geheel volgens de traditie twee extra vakken (Grieks en Latijn) en houden zich bezig met het gedachtegoed van de klassieke Oudheid.

Het andere deel van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) wordt gevormd door het atheneum. Qua curriculum zijn er naast de Klassieken geen verschillen t.o.v. het gymnasium.

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Kenmerkend voor onze havo-afdeling is de sterke(re) nadruk op leerlingbegeleiding en activerende didactiek.

Vanaf klas 4 begint de Tweede Fase van het onderwijs in havo en vwo. Elke leerling kiest dan een van de vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Het vwo wordt afgesloten met een diploma dat toegang geeft tot het wetenschappelijk onderwijs. Het havo met een diploma dat toegang geeft tot het hoger beroepsonderwijs. Ook kan een havo-leerling met goede resultaten doorstromen naar 5 vwo.

De TOPmavo richt zich op de theoretische vakken, net als de andere afdelingen. Omdat we op het Picasso met domeinen werken vragen wij van onze leerlingen een zelfstandige en actieve werkhouding. Uiteraard wordt je als leerling daar uitgebreid in begeleid. Ook samenwerken is een belangrijk punt op het Picasso. Door het verwoorden van probleem en oplossing beheers je de stof beter en is dit een uitstekende voorbereiding op de toekomst.

Vanaf klas 3 volgt de leerling de Theoretische Leerweg en start met de tweejarige examenperiode. Zij kiezen voor een van de vier sectoren:

  • Economie
  • Zorg en Welzijn
  • Landbouw
  • Techniek

Een diploma sluit aan bij een opleiding in het middelbaar onderwijs aan een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). Ook kan een leerling met goede resultaten doorstromen naar 4 havo.