Atheneum

Met ons atheneum op weg naar succes
Onze atheneumafdeling heeft goede resultaten. Het atheneum duurt 6 jaar. Het bestaat uit allerlei theoretische vakken, zoals Nederlands, wiskunde en Engels, maar ook praktische vakken zitten in het aanbod. Denk maar eens aan lichamelijke opvoeding, informatica, tekenen of muziek. Je kunt vanaf klas vier kiezen voor vier richtingen,die we “profielen” noemen. Je kunt dan kiezen uit een ruim vakkenaanbod. Leerlingen met een atheneumdiploma kunnen naar de universiteit of het hbo (hoger beroepsonderwijs).

Waarom Atheneum?
Op het Picasso Lyceum vinden we dat iedere leerling zijn of haar talenten heeft. Ons motto is dan ook “Talenten Ontwikkelen tot Prestaties (TOP)”. We stellen je in staat om jouw talenten te ontwikkelen, maar we verwachten van jou wel een actieve houding en een grote mate van zelfstandigheid.

Kenmerkend voor onze atheneumafdeling is de sterke(re) nadruk op activerende didactiek en overstijgend denken. Leerlingen worden uitgedaagd te argumenteren en hun eigen mening te vormen. Je kunt dit in de praktijk brengenbij de diverse vormen van Model United Nations.

Ook kun je, bij goede resultaten, deelnemen aan LAPP-Top cursussen of het Pre-University College aan de Universiteit Leiden. In bijzondere gevallen kunnen leerlingen zelfs al aan de universiteit studeren in 6 atheneum. Je hebt veel mogelijkheden om examen te doen in bijzondere vakken. Naast de standaardvakken, kun je ophet Picasso Lyceum bijvoorbeeld ook examen doen in NLT (Natuur, Leven en Technologie), informatica, kunst beeldend en muziek.

Van havo naar atheneum
Ben je op dit moment havoleerling en wil je na je examen doorstromen naar het atheneum op onze school? Dan moet je aan een aantal eisen voldoen. Je kunt daarvoor op onze site terecht of voor vragen bij met de conrector eerste klassen, mw. M. van Gameren ([email protected]).

Meer weten over het atheneum?
Er is een speciale folder Atheneum beschikbaar:
Folder Atheneum

Kom langs op ons Open Huis of op de voorlichtingsavond

of neem contact op met de conrector
eerste klassen, mw. M. van Gameren ([email protected])
of met de conrector leerjaar 2 en 3, dhr A. Straathof ([email protected])

of met de conrector leerjaar 4 en hoger, mw. F. van der Vlist Med ([email protected])

Verder lezen...