Gymnasium +

Op onze school kan een gymnasiumdiploma behaald worden. Deze studierichting biedt leerlingen de kans om naar de universiteit te gaan. Kun je goed leren? Wil je graag arts worden of ben je heel goed in talen? Dan is het gymnasium misschien iets voor jou.
Op het gymnasium, dat zes jaar duurt, wordt in de eerste klas Latijn en in de tweede en derde klas Latijn en Grieks gegeven. Minimaal een van de eindexamenvakken is een van deze klassieke talen. Met een vwo-advies is het zeker de moeite waard om het gymnasium te overwegen.

Uitdaging 
Binnen ons gymnasium richten wij ons sterk op het uitdagen en prikkelen van de leerlingen. Leerlingen die een gymnasiumopleiding willen volgen hoeven zeker niet hoogbegaafd te zijn. Een vwo-niveau, een ruime belangstelling en (bij voorkeur) werklust zijn de noodzakelijke ingrediënten om een gymnasiumopleiding tot een succes te maken.

Ons gymnasium is een mengeling van traditie en vernieuwing. De leerlingen die hebben gekozen voor het gymnasium krijgen geheel volgens de traditie twee extra vakken (Grieks en Latijn) en houden zich bezig met het gedachtegoed van de klassieke Oudheid. Via de vakken Latijn en Grieks kom je in aanraking met wat in de Griekse en Romeinse wereld – de bakermat van onze eigen beschaving – belangrijk werd gevonden en waarover maatschappelijke discussie bestond. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als goed en kwaad, oorlog, slavernij, liefde, vrijheid, geschiedenis en maatschappij. Je ziet als het ware onze wetenschap (bijvoorbeeld wiskunde) en onze instellingen (bijvoorbeeld de democratie) ontstaan. De gymnasiasten werken met een andere lessentabel en nemen deel aan specifieke aan gymnasiale vorming gerelateerde excursies.

Onderwijs op maat
De leerlingen die hebben gekozen voor het gymnasium krijgen geheel volgens de traditie twee extra vakken (Grieks en Latijn) en houden zich bezig met het gedachtegoed van de klassieke Oudheid. Zij werken met een andere lessentabel en nemen deel aan specifieke aan gymnasiale vorming gerelateerde excursies. Elke gymnasiumleerling krijgt in de onderbouw ook een +programma aangeboden met filosofie, strategie en een lezingencyclus. Dit extra programma bieden wij aan omdat we vinden dat onze gymnasiasten een extra uitdaging verdienen. Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid in hun eigen (vaak snellere) tempo te werken, mogen zij toetsen eerder maken en de vrijgekomen tijd gebruiken om in overleg met de docenten eigen keuzes te maken.

Meer weten over het gymnasium+ ?
Er is een speciale folder Gymnasium+ beschikbaar:
Folder Gymnasium + (nov 2018)

Kom langs op ons Open Huis of op de voorlichtingsavond

of neem contact op met de conrector
eerste klassen, mw. M. van Gameren ([email protected])
of met de conrector leerjaar 2 en 3, dhr A. Straathof ([email protected])

of met de conrector leerjaar 4 en hoger, mw. F. van der Vlist Med ([email protected])