Havo

Met havo op weg naar succes! 
Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede resultaten. Het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Het bestaat uit allerlei theoretische vakken, zoals
Nederlands en wiskunde, maar ook praktische vakken zitten in het aanbod. Denk maar eens aan lichamelijke opvoeding, informatica, tekenen of muziek. Je kunt vanaf klas vier kiezen voor vier richtingen, die we “profielen” noemen. Je kunt dan kiezen uit een ruim vakkenaanbod. Leerlingen met een havodiploma kunnen naar het hbo (hoger beroepsonderwijs) of de overstap maken naar klas 5 vwo.

Waarom havo? 
Op het Picasso Lyceum vinden we dat iedere leerling zijn of haar talenten heeft. Ons motto is dan ook “Talenten Ontwikkelen tot Prestaties (TOP)”. We stellen je in staat
om jouw talenten te ontwikkelen, maar we verwachten van jou wel een actieve houding en een grote mate van zelfstandigheid. Kenmerkend voor onze havo-afdeling is de sterke(re)
nadruk op leerlingbegeleiding en activerende didactiek.

Van dit laatste is het project “Helemaal Havo!” een mooi voorbeeld: in groepjes werken de leerlingen aan maatschappelijke projecten die passen in hun eigen profiel. Zo werkten de natuurprofielen in het kader van dit project aan het technisch ontwerp van een drink-waterinstallatie voor een ontwikkelingsland en hebben de maatschappijprofielen zich onder andere gestort op een bedrijfsplan voor een winkel in een winkelcentrum van Rokkeveen.Je hebt veel mogelijkheden om examen te doen in bijzondere vakken. Naast de standaardvakken, kun je op het Picasso Lyceum bijvoorbeeld ook examen doen in NLT (Natuur, Leven en Tech-nologie), informatica, BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij), kunst beeldend en muziek.

Van mavo naar havo 
Ben je op dit moment mavoleerling en wil je na je examen doorstromen naar havo op onze school? Dan moet je aan een aantal eisen voldoen. Je kunt daarvoor op onze site terecht.
Overstapprotocol 4 TOPmavo naar 4 havo (mrt 2015)

of voor vragen bij mw. M. van Gameren ([email protected]).

Meer weten over het havo? 
Er is een speciale folder over het havo beschikbaar:
Folder Havo

of kom langs op ons Open Huis of op de voorlichtingsavond

of neem contact op met de conrector
eerste klassen, mw. M. van Gameren ([email protected])
of met de conrector leerjaar 2 en 3, dhr A. Straathof ([email protected])

of met de conrector leerjaar 4 en hoger, mw. F. van der Vlist Med ([email protected])