Domeinen

Wat zijn domeinen?

De vakken in het Picasso Lyceum zijn geclusterd in domeinen: Talen, Mens en Maatschappij, Exact, Kunst, Sport en ICT. Dat betekent dat groepen vakken die veel met elkaar gemeen hebben in het gebouw bij elkaar zitten. Een domein is een gebied met (instructie)lokalen, laboratoria en werkruimten voor de leerling. Het voordeel is dat dit de onderlinge samenwerking tussen de diverse vakken verbetert en vergemakkelijkt. Als een leerling vragen heeft, weet hij in welk gebied van de school hij een docent kan vinden.

Het Picasso Lyceum kent dus zes domeinen:

  • TALEN (met de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn en Grieks);
  • MENS EN MAATSCHAPPIJ (met de vakken aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis);
  • EXACT (met de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek);
  • KUNST (met de vakken handvaardigheid, tekenen, CKV en muziek);
  • SPORT (met het vak lichamelijke opvoeding);
  • ICT (met de vakken informatiekunde en informatica). 

    Neem via de linkjes een kijkje op de pagina van de verschillende domeinen: