Mens en Maatschappij havo/vwo

Domein Mens en Maatschappij is een bruisend domein met aantrekkelijke en uitdagende lesmaterialen.
Binnen het domein werken verschillende vakken nauw met elkaar samen. Voor de onderbouwklassen zijn dat maatschappijgeschiedenis en aardrijkskunde. Iedere klas heeft één docent voor beide vakken. Hierdoor kan de samenhang tussen de verschillende onderdelen nog beter worden duidelijk gemaakt. Via degelijke uitleg en begeleiding worden de thema’s uitgebreid doorgenomen, daarnaast werken de leerlingen een aantal opdrachten zelfstandig uit onder begeleiding van een docent.
In de hogere leerjaren worden ook de vakken economie, management en organisatie, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aangeboden.

Maatschappijgeschiedenis 
Het vak maatschappijgeschiedenis start in de brugklas met de periode van Jagers en Boeren en gaat vervolgens chronologisch verder door de tijd. Aan het eind van het schooljaar wordt het tijdvak Monniken en Ridders behandeld.
Gedurende het schooljaar werken de leerlingen aan diverse uitdagende en leerzame opdrachten, bijvoorbeeld een Oudheidsmiddag, een historisch rollenspel en nog veel meer.
Verder worden diverse ontwikkelingen binnen de maatschappij gevolgd. Hierbij staan hedendaagse en historische maatschappelijke vraagstukken centraal.

Aardrijkskunde
Bij het vak aardrijkskunde worden in de brugklas verschillende landschappen, de verdeling van de bevolking over de aardbol en diverse kaarten bestudeerd. Ook wordt een uitdagende opdracht uitgevoerd die leidt tot een digitaal werkstuk.