Mens en Maatschappij TOPmavo

In de onderbouw
De leerjaren 1 en 2 vormen een ononderbroken periode die we de onderbouw noemen van de TOPmavo. In deze periode werken de Mens en Maatschappij vakken samen. Allerlei onderwerpen uit de samenleving worden van meerdere kanten bekeken. Elk leerjaar zijn er zes, voor leerlingen herkenbare, thema’s. We werken met een geïntegreerde methode van aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing. De stof is thematisch en geordend, en ook chronologisch, dus op volgorde van tijd. De leerwerkboeken zijn in kleur. De ICT is gratis toegankelijk via internet.

In elk thema staat één tijdvak van geschiedenis centraal.
Elk thema wordt vanuit een aardrijkskundige invalshoek belicht (zowel regionaal als thematisch). Zo wordt het tijdvak van jagers en verzamelaars geïntegreerd met het aardrijkskundige onderwerp van klimaten en vegetatiezones. Elk thema wordt vanuit economisch perspectief behandeld; in het eerste jaar mondjesmaat, in het tweede jaar stevig.
Elk thema wordt afgerond met een project waarin aandacht is voor een levensbeschouwelijke / filosofische benadering. Er is niet alleen aandacht voor wereldgodsdiensten maar ook voor de rol van de leerling in de maatschappij. Wat kan hij of zij er zélf mee doen of hoe kan hij zélf invloed op die maatschappij hebben?

In leerjaar 1 en 2 werken we met zes thema’s, die in willekeurige volgorde worden ingezet. Voor vier thema’s is er ook een projectschrift dat als vakoverstijgend thema gebruikt wordt. Bij het ene thema kiezen we voor het themaschrift (opdrachtgestuurde werkwijze), het andere onderwerp doen we met het projectschrift.

De thema’s voor leerjaar 1 zijn: 1. Waar kom je vandaan? 2. Wat eten we vandaag? 3. Toerisme 4. Rampen en plagen 5. De stad 6. Arm en rijk. De thema’s voor leerjaar 2 zijn: 7. Wereldhandel 8. Rechten en plichten 9. Milieu 10. Europa 11. Oorlog en televisie 12. Migratie.

Elk thema heeft een menukaart met keuze opdrachten voor snelle leerlingen. Deze bevat ook altijd één verrijkingsopdracht. De methodesite biedt ook (digitale) hulp aan leerlingen door o.a. een vaardigheden- en historisch overzicht, begrippendatabase en taalhulp.De thema’s worden met een levensbeschouwelijke / filosofische opdracht afgerond.

Naast deze projecten zijn er projecten met excursies zoals Archeon in klas 1, om de Nederlandse geschiedenis zelf te beleven! Samen met het Lyceum doen we aan het begin van leerjaar 2 ons beroemde project met excursie Brugge (Leven in de stad). Daarvoor moeten we uiteraard allemaal naar België toe! De presentatie avond is elk jaar weer een spektakel!

In de bovenbouw
In de bovenbouw van de TOPmavo wordt M & M opgesplitst in vier vakken:
– aardrijkskunde
– economie
– geschiedenis
– maatschappijleer

In klas 3 volg je alle vakken; in klas 4 alleen de vakken waarin je examen wenst te gaan doen.