Hoogbegaafdheid

(Hoog)begaafdheid op het Picasso Lyceum 

Hoogbegaafde leerlingen beschikken over een hoge intelligentie en creatief denkvermogen waardoor ze in staat kunnen zijn tot het leveren van uitzonderlijke prestaties. Vaak is er ook sprake van een brede interesse en een sterk ontwikkelddoorzettingsvermogen.

Onderwijs op maat, ook voor jou!
Als hoogbegaafde leerlingen heb jij uiteraard je eigen talenten en sterke punten. We willen je graag helpen bij het verder ontwikkelen van deze talenten. Als je goed bent in bepaalde vakken, dan mag je bijvoorbeeld versnellen bij dat vak. Heb jij minder uitleg nodig van de docent? Dat kan, in overleg met je mentor en je vakdocent worden er afspraken gemaakt over hoe het onderwijs in jouw geval het beste past. We bieden veel flexibiliteit aan, maar we verwachten van jou wel een actieve houding en een grote mate van zelfstandigheid. Lukt dat nog niet zo goed? Je mentor helpt je daarbij.
.
Waar start je als (hoog)begaafde?
Dat hangt af van je schooladvies. Omdat hoogbegaafde leerlingen veel verschillende talenten kunnen hebben, kunnen ze verschillende schooladviezen krijgen. Als hoogbegaafde leerling kan je dus beginnen op de TOPmavo, havo/vwo of gymnasium. Samen met jou en je ouders wordt dan bekeken waar je interesses en talenten liggen zodat we het onderwijs uitdagend kunnen maken. Naast de ‘gewone’ lessen is er bijvoorbeeld ruimte om te variëren in tempo en werkvorm. Heb je een gymnasiumadvies, dan neem je automatisch deel aan het G+programma met extra vakken zoals Filosofie en Strategie, maar ook lezingen over allerlei interessante onderwerpen. Heb je geen gymnasiumadvies, maar lijkt dat extra programma je wel interessant, dan kan je daar gewoon aan deelnemen.

gymnasium

Hoogbegaafden in de bovenbouw 
In de bovenbouw kan je, naast vakken versnellen, er ook voor kiezen om extra vakken in je pakket op te nemen. Daarnaast is het ook mogelijk om bijvoorbeeld mee te doen aan Model United Nations (MUN) conferenties, LAPP-tops. Ook word je in de gelegenheid gesteld om contacten te leggen met externe instellingen om je sectorwerkstuk of profielwerkstuk een extra dimensie te geven.

Onderpresteren en begeleiding
Soms lukt het niet zo goed. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jouw cijfers lager zijn dan dat je misschien zou verwachten. Als dat het geval is, dan wordt dat besproken door de mentor, vakdocenten, jou en je ouders. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld en gezamenlijk wordt die tot uitvoer gebracht. De docenten van het Picasso Lyceum zijn allemaal getraind in het coachen van leerlingen, waardoor effectief gewerkt kan worden aan de aanpak van jouw eventuele problemen.

Begaafdheidsprofielschool
Onze school is lid van de vereniging begaafdheidsprofielscholen. Deze vereniging staat garant voor de kwaliteit van onderwijs aan hoogbegaafden en lidscholen worden daar periodiek op gecontroleerd. Meer informatie over de begaafdheidsprofielscholen vind je hier: www.begaafdheidsprofielscholen.nl.

Voor vragen specifiek over ons hoogbegaafden onderwijs kunt u zich richten tot:
dhr. D. Westdijk  dwestdijk@scz.nl

Lees ook: Folder Hoogbegaafd (nov 2017)