Leerjaren

Op het Picasso Lyceum wordt een onderverdeling gemaakt tussen boven- en onderbouw. De onderbouw omvat op havo/vwo leerjaar 1 t/m 3, op de TOPmavo leerjaar 1 t/m 2. In de bovenbouw gaat op de havo en vwo de Tweede Fase in en kiezen de leerlingen een profiel. Op de TOPmavo wordt er gesproken over Leerwegen. Over de leerwegen, onderbouw en de Twee Fase op het Picasso is hier meer te lezen door gebruik te maken van het menu aan de linkerkant.