Model United Nations

Model United Nations (MUN) is een concept waarbij middelbare scholieren de Verenigde Naties simuleren tijdens een aantal dagen. Gedurende deze dagen zijn leerlingen van Nederlandse en buitenlandse scholen de vertegenwoordigers van verschillende landen bij de Verenigde Naties. Dit alles in het Engels.
Het is een uitdaging voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het bespreken van allerlei problemen op wereldniveau. Het is een geweldige gelegenheid om je Engelse spreekvaardigheid, je debattechnieken en je kennis van de wereld te vergroten. Maar bovenal is een MUN erg leuk om bij te wonen, waarbij je ook nog eens in zeer korte tijd veel internationale vrienden maakt.

Al geruime tijd doet het Picasso Lyceum mee aan deze evenementen. Overal op de wereld worden er MUN’s georganiseerd. Wij nemen deel aan twee MUN-conferenties per jaar, in de regio rondom Zoetermeer. Zo bezoeken wij jaarlijks LEMUN (Stedelijk Gymnasium Leiden) en MUNA (Alfrink College Zoetermeer).

Onder leiding van de Picasso MUN directors komen de MUN afgevaardigden regelmatig bij elkaar ter voorbereiding. Tijdens deze bijeenkomsten oefenen de leerlingen met het schrijven van ‘policy statements’ en ‘resolutions’, en leren ze debatteren in de stijl van een Model United Nations.

De leerlingen krijgen door de organisatie van een MUN een aantal landen toegewezen die ze moeten vertegenwoordigen. Ze proberen dan de standpunten van dat land naar voren te brengen in een van de commissies van de Verenigde Naties, zoals bijvoorbeeld de ‘Human Rights Council (de commissie voor de rechten van de mens).

Het is altijd een groot voorrecht voor de MUN directors om te zien hoe onze leerlingen ‘groeien’ tijdens een MUN, van ietwat onzekere sprekers tot volleerde diplomaten.