Projecten

Onze projecten
Het Picasso Lyceum werkt veel met thema’s en projecten. Aan deze projecten doen vaak meerdere vakken tegelijkertijd mee. Vaak gaan de leerlingen dan ook de school uit. Deze excursies zijn dus ook een onderdeel van de projecten. Ook presentaties aan ouders horen erbij. De grootste presentatie vindt jaarlijks in november plaats. Wanneer er maar liefst drie projecten tegelijkertijd aan de ouders gepresenteerd worden, bruist de school van de activiteiten. Nog wat voorbeelden van projecten zijn: taaldorpen, de talkshow bij het vak Engels, het project Respect en de ckv-dagen in de bovenbouw (onder andere workshops dans, muziek en toneel). Met sommige projecten ga je zelfs door tot in een volgende klas. Zo zul je in verschillende klassen te maken krijgen met technisch ontwerpen. Bij techniek maak je bijvoorbeeld een spinnenvanger, bij scheikunde werk je aan een scooter en in de bovenbouw kun je bezig zijn met een drinkwaterinstallatie voor een ontwikkelingsland. Ons onderwijs in technisch ontwerpen is zo bijzonder dat we er in oktober 2006 een grote prijs voor hebben gekregen!

Waarom projecten?
Goed onderwijs geven betekent dat de school mede rekening houdt met de eisen die later aan de leerlingen gesteld gaan worden. Omdat een leerling later in de maatschappij op eigen benen moet kunnen staan, vinden wij het heel belangrijk dat hij/zij bij ons op school al wordt voorbereid op die eigen verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid voor de leerling zelf en voor de mensen met wie hij/zij samen in de samenleving staat. De leerling moet dus zelfstandig leren werken én met anderen leren samenwerken. Beide aspecten komen uitstekend tot hun recht in de projecten op het Lyceum.

Bij een project wordt de leerstof van verschillende vakken op elkaar afgestemd. Soms duurt een project twee weken en werken niet meer dan twee leraren met elkaar samen en soms duurt een project ook wel zes weken en zijn er leraren van acht vakken bij betrokken.
Die leraren overleggen over de leerstof en kiezen die aanpak die ervoor zorgt dat de leerling zelfs de meest complexe stof aan kan. Want dat is een ander voordeel van zeer grote waarde. Doordat meerdere vakken op hetzelfde moment in het schooljaar hetzelfde thema aan de orde stellen, wordt een onderwerp van verschillende kanten belicht. En die ‘belichting’ zorgt er dan voor, dat leerlingen een helder beeld krijgen van de meest complexe onderwerpen. De leerstof wordt beter begrepen en onthouden en het resultaat is er dan ook naar!

Ook de manier waarop de leerstof uit het boek moet wordt verwerkt kent tijdens een project een duidelijk andere aanpak. Alhoewel ook klassikale instructie een onderdeel vormt, gaat de leerling ook zelf op pad. Het in de klas geleerde moet in de werkelijkheid worden aanschouwd, moet op een andere manier worden verwerkt. Vandaar de inspirerende stadswandelingen, de boeiende museumbezoeken en ook de sportieve ‘Picasso Olympiade’ en de deelname aan de CPC-loop.
Vrijwel altijd wordt er dan op zo’n dag in groepjes aan de hand van pittige opdrachten gewerkt. Minstens zo belangrijk is de uitwerking die daarna op school volgt. Een uitwerking die vele vormen kan aannemen en varieert van het maken van museumpanelen en werkstukken tot het vervaardigen van glas-in-loodramen en het schrijven van teksten voor smartlappen. Altijd is daarbij een duidelijke handleiding aanwezig, maar de eigen invulling door leerlingen staat voorop.
De groep moet een taakverdeling maken en keihard voor een goed resultaat werken. De leden van de groep moeten zich aan onderlinge afspraken houden en op tijd de verschillende onderdelen afhebben. Naast de prestatie van het eindresultaat spelen zaken als zelfstandigheid en samenwerking een belangrijke rol.

Bij talentontwikkeling door middel van projecten staat coaching centraal. Onze docenten zijn of worden geschoold in resultaatgericht coachen om de leerlingen te ondersteunen. Ook worden de docenten op hun beurt gecoacht door hun direct leidinggevenden in hun eigen ontwikkeling.

We hechten vanzelfsprekend groot belang aan het eindresultaat. Zo belangrijk zelfs dat we vinden dat leerlingen hun resultaten moeten presenteren. Op onze school zijn daar diverse geschikte ruimten voor. We stellen het op prijs dat ook ouders in de gelegenheid kunnen zijn om deze resultaten te bekijken. Zo is er in het najaar de presentatieavond van het project ‘De Middeleeuwse Stad’ waar jaarlijks vele belangstellenden op afkomen!

Waardering van de leerlingen
De leerlingen waarderen de projecten in hoge mate. Het werken in projecten maakt het onderwijs namelijk levendig en de leerlingen actief. Wanneer aan onze leerlingen gevraagd wordt wat ze zo leuk vinden aan de school, noemen ze vrijwel altijd (onderdelen van) projecten. Actieve ontwikkeling van de talenten van de leerlingen zorgt er blijkbaar voor dat de leerling met plezier kan werken aan de schoolcarrière op het Lyceum, en ook aan die zo belangrijke periode daarna!