Bestuur SSVOZ

Op 1 januari 2005 zijn het Stedelijk College, Picasso Lyceum en Het Atrium (school voor Praktijkonderwijs) ondergebracht in de Stichting SVOZ. Binnen de statutaire kaders heeft de stichting een eigen profiel en een eigen manier van werken. De banden met de gemeente Zoetermeer blijven, onder andere op het punt van toezicht, huisvesting en lokaal onderwijsbeleid. Per 1 augustus 2011 heeft de Stichting SVOZ een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de stichting dat onafhankelijk toezicht houdt op het beleid van het College van Bestuur, de algemene gang van zaken binnen de organisatie en dat – in de werkgeversrol – toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur.

Raad van Toezicht 

Per 1 augustus 2011 is de Stichting SVOZ overgegaan naar een andere bestuurlijke inrichting, namelijk een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het orgaan binnen de stichting, dat onafhankelijk toezicht houdt op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en dat – in de werkgeversrol – toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
de heer I.A.P.M. Wajon, voorzitter
mevrouw B. van der Burg, lid
de heer mr. J. de Haan, lid
de heer drs. P.H.A.M. Huijts, lid
mevrouw G. de Jong, lid
de heer M. el Mokaddem, lid
de heer drs. P.J.J. Steeghs, lid,

Correspondentieadres
Voorzitter Raad van Toezicht
Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en is daarmee het orgaan dat de stichting bestuurt binnen kaders die in statuten en reglementen zijn neergelegd.

De heer drs. P.T.E. Reenalda is voorzitter College van Bestuur.

De algemene leiding van het Picasso Lyceum, Stedelijk College en Het Atrium (school voor Praktijkonderwijs) wordt uitgevoerd door de directies van de scholen.

Rector Picasso Lyceum – Dhr. drs. J.A.L. van Grunsven
Directeur Stedelijk College – Dhr. drs. P.T.E. Reenalda
Directeur Het Atrium – Dhr. J. Molendijk

Adres Stedelijk College
Vmbo: mavo, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen, tevens lwoo en lwt.

Van Doornenplantsoen 1,
2722 ZA Zoetermeer.
T (079) 331 03 00
E [email protected]
I www.stedelijk-college.nl

Adres Het Atrium
School voor praktijkonderwijs

Dr. J.W. Paltelaan 1,
2712 RN Zoetermeer.
T (079) 351 25 12
E [email protected]
I www.hetatrium-pro.nl