leerlingenraad

De leerlingenraad (LR) is een groep leerlingen uit verschillende leerjaren en van alle leerniveaus die samen de stem van alle leerlingen van het Picasso Lyceum vertegenwoordigen. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan de schooldirectie over allerlei schoolzaken die van belang zijn voor de leerlingen. Ook kan de LR activiteiten organiseren voor en door leerlingen. Ook worden leden van de leerlingraad ingezet bij officiële zaken, zoals bijvoorbeeld een opening.

Voorlichtingsfolder Leerlingenraad (2018)

Werkwijze 

We komen ongeveer eens in de drie weken bij elkaar. Zo’n vergadering duurt meestal een uur tot anderhalf uur. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die naar alle leden worden gemaild. Bij de vergadering is meestal ook een docent aanwezig, die ons zo nodig adviezen geeft, want je moet vaak ook rekening houden met meerdere zaken. Daarnaast overleggen we ook regelmatig met de rector om allerlei zaken door te spreken. We proberen de problemen waar leerlingen tegenaan lopen op onze school te verhelpen, en dit doen we door een mogelijke oplossing te zoeken en dit met de directie te bespreken. Maar de schoolleiding komt ook wel naar ons toe om de mening van de leerlingen te krijgen over bepaalde zaken en vaak om nieuwe besluiten te laten beoordelen. Afgelopen jaren heeft de leerlingenraad zich onder meer ingezet voor betere zitplekken buiten de lesruimtes, een beter aanbod en gebruik van de fietsenrekken en het handhaven van rechten van leerlingen rond testweken en toetsen.

Wij willen graag van alles op school op de hoogte zijn. En daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Bij de receptie staat sinds enige tijd een LR brievenbus! Daar kun je ideeen of klachten indienen waar de leerlingenraad iets mee kan doen.

Interesse? 

Denk jij na het lezen van deze tekst nu: ‘De LR is echt iets voor mij.’ Spreek dan een van ons aan of mail naar [email protected]. Nieuwe leden zijn van harte welkom!