Deelraad Medezeggenschapsraad (dMR)

Deelraad Medezeggenschapsraad (dMR)

De dMR van het Picasso Lyceum is het medezeggenschapsorgaan waarin naast het personeel ook de ouders en de leerlingen vertegenwoordigd zijn. De dMR overlegt intensief met de directie, beoordeelt haar besluiten en geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende schoolaangelegenheden. Daartoe onderhoudt de dMR contacten met het personeel, met de ouders van de leerlingen via de Ouderraad (OR) en met de leerlingen via de Leerlingenraad (LR).

Samenstelling van de dMR van het Picasso Lyceum in het schooljaar 2017-2018:

Personeel:
Daniel Westdijk, voorzitter
Mara Jongma-van der Heiden, secretaris
Marianne Kousen
Jeroen Rosier

Ouders:
Dominique de Adelhart Toorop
Esther Zandvliet

Leerlingen:    
Seija Kikstra
Timo Zandvliet

Correspondentieadres:
dMR van de Scholen Combinatie Zoetermeer
p/a Paletsingel 38c
2718 NT ZOETERMEER


dMR-PL vergadering 5 september 2018
Agenda