Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gMR)

Een vertegenwoordiging van de leden van de dMR van het Picasso Lyceum en de dMR van het Stedelijk College (bij elkaar de MR van de Scholen Combinatie Zoetermeer) vormt samen met een vertegenwoordiging van Het Atrium de gMR van de SSVOZ. Elk van de drie scholen is vertegenwoordigd door vier leden, d.w.z. twee personeelsleden en twee leden uit de ouder- en leerlinggeleding van de school.

Namens de dMR van het Picasso Lyceum hebben Mara Jongma-van der Heiden, Daniel Westdijk, Esther Zandvliet en Daphne Nelissen zitting in de gMR van de Stichting SVOZ.

  • Agenda
  • Verslag vergadering

 

Correspondentieadres:
gMR van de Stichting SVOZ
p/a Dorpsstraat 10
2712 AK ZOETERMEER