Oudervereniging

Hier ondersteunt u het Picasso Lyceum van onze kinderen.

Alle ouders van leerlingen zijn lid van de oudervereniging van het Picasso Lyceum door betaling van  15. De vereniging behartigt in de eerste plaats de belangen van de ouders en leerlingen, voor zover die belangen direct te maken hebben met het functioneren van de leerlingen binnen de school.

Daarnaast ziet de vereniging het als haar taak de directie en de docenten te steunen en te adviseren bij initiatieven en activiteiten die er op gericht zijn de vorming en opleiding van de leerlingen te bevorderen. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de rector en evt. betrokken docenten over allerlei schoolse zaken. In overleg met hen worden bepaalde activiteiten gestart of aangepast.

Heel belangrijk is de financiële steun die de vereniging aan de school biedt. Vele zaken die niet uit het normale schoolbudget kunnen worden gefinancierd zoals geluids- en videoapparatuur en een vleugel, zijn hiermee al bekostigd. Een andere in het oog springende financiële bijdrage van de oudervereniging aan de school is het ondersteunen van de jaarlijks terugkerende toneel- en muziekuitvoeringen en het Picasso gezond project.

Door middel van de digitale nieuwsbrieven en de website wordt het contact tussen de ouders en de school onderhouden. De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de vrijwillige jaarlijkse contributie van alle ouders. Uit wat hier boven staat zal duidelijk zijn dat het beschikbare geld rechtstreeks wordt besteed aan activiteiten van uw kinderen op school.

Op de jaarlijkse ledenvergadering in november wordt het bestuur gekozen. Tevens moet daar het beleid en de begroting van de vereniging door de leden worden vastgesteld en goedgekeurd. Die avond wordt ook een thema rond een speciaal onderwerp verzorgd.